Escola Básica 2/3 P.e António Morais da Fonseca

Benvindo ŕ M u r t o s a !!!

TO
be
seen
by
the

               A VARINA MURTOSEIRA DE OUTRORA,
                         SÍMBOLO  "ETERNO" DO DINAMISMO 
                                                       MURTOSEIRO

CONTACTOS:

Av. Emigrante 3870 MURTOSA
Tel.: 234-865146 Fax:234-867942

eb23pamf@trends.dts.cet.