Crucigrama

Sinónimos/Antónimos

Completa o crucigrama seguindo as pistas.
1   2              
             
 3             4   
          5     
6               
        7       
8               
             
    9           
             
     10